Thuốc xịt diệt chuột có hại không?

Thuốc xịt diệt chuột có hại không?

Không giống như thuốc xịt diệt chuột, Rat & Pest Oust chỉ đuổi chuột chứ không làm chuột chết. Lớp mùi và vị nồng độ cao cùng lúc tác động mạnh mẽ lên khứu giác, vị giác của chuột, làm chuột không chịu được nên phải bỏ đi ngay lập tức sau khi ngửi và không dám quay lại. Đồng thời ngăn chuột cắn phá dây điện, thực phẩm, đồ dùng,…trong nhà.